Om oss

Vi är ett ungt företag men med lång erfarenhet från branschen. Vi inriktar oss på de energikrävande installationerna i Era fastigheter och då med inriktning på el-, vent- och styr/reglerinstallationer. Vi projekterar, byggleder, kontrollerar, installerar och underhåller.

 

Personuppgiftsansvarig

AB Evelko, org.nr. 556974, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar AB Evelko finns under fliken ”Kontakt”

 

Behandling av dina Personuppgifter (gäller för befintliga kunder och samarbetspartners)

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med AB Evelko. AB Evelko kan även få personuppgifter om dig från AB Evelkos övriga kunder eller samarbetspartners. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 

Kategorier av personuppgifter: 

1.”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privatkund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m.

2.”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privatkund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m.

3.”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privatkund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m.

4.”Betalningsinformation”, såsom bankuppgifter m.m

5.”Uppgifter från kreditupplysning” (samlas ej in avseende samarbetspartners om inga betalningar utförs eller ska utföras som led i samarbetet)

6.”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privatkund), adress, telefonnummer, e-postadress, titel m.m.

“Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar”

 

Syfte med behandlingen: 

1.Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende utförande av tjänster och när t.ex. leverans av varor ska ske m.m.

2.Uppfylla författnings-reglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.

3.Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser, genom bl.a nyhetsbrev och inbjudningar till kunddagar och andra evenemang.

4.För att kunna motta betalning från dig (endast avseende privata personer som har en direkt kundrelation med AB Evelko).

5.För att kunna driva in obetalda fakturor av kunder.

6.För att genomföra kundundersökningar och kundutvärderingar rörande AB Evelkos tjänster och produkter i syfte att förbättra och utveckla AB Evelkos kundbemötande och projekt/tjänster.

 

Laglig grund:

1.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. företaget som du som representant representerar.

2.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

3.Behandlingen är nödvändig för att AB Evelkos berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar/till dig som privatkund (intresseavvägning)

4.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.

5.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

6.Behandlingen är nödvändig för AB Evelkos berättigade intresse av att undersöka, utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina projekt/tjänster i syfte att ha nöjda kunder.

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba hos oss? Våra lediga tjänster kan du läsa om här.  Tveka inte att skicka in ditt CV.

Sponsring

Vi är aktiva inom sponsring genom att stötta den lokala sporten/idrotten. Vi ser den som oerhört viktig i att samla våra unga kring meningsfull verksamhet och verka som förebilder genom en framgångsrik elit. Vi brinner för lagsporter som skapar förståelse och kunskap i att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.

Sirius Bandy

Hagby IK

Östra Aros CK

Oliver Ericsson