Allt i ett-modellen

AB Evelko – en kontakt för all energikrävande teknik

El, rör, ventilation, styr&regler, hör det ihop? Mer än de flesta tror faktiskt. Vi har alltid detta i våra tankar då vi erbjuds och åtar oss ett projekt. Vi känner oss trygga i det då vi har all grundkunskap under vårt tak.

Vår modell är att vi ser sambanden mellan de olika teknikområdena och hur de påverkas av varandra i ett projekt. Stort som litet. Vi vill och försöker alltid skapa en så hög optimal energieffektivitet som möjligt i er fastighet. Med de tekniska lösningar vi använder och verktygen samt erfarenheten vi besitter så kan vi erbjuda en unik metod till just Ert projekt.

Du vänder dig till oss och når kunskap och samordning av alla dina teknikkrävande installationer. Allt genom endast en kontakt för ditt projekt.
Det sparar tid, energi och pengar.