Våra tjänster

Elinstallationer, VVS och driftteknik m.m.

Ring oss på 018-101 400 eller 0171-21320!

Elinstallationer

Vi har en bred kompetens och stor erfarenhet av alla sorters elarbeten. Att vi tar oss an både korta serviceuppdrag och större projekt gör oss till ditt kompletta alternativ för elinstallationer. Anlita oss inför stora som små projekt på/i din fastighet. Våra elinstallatörer värdesätter trygga, snygga och effektivt genomförda arbeten.

Ventilation

Kunskap och erfarenhet ger bästa möjliga förutsättningar för en väl fungerande inomhusmiljö. Vi tar hand om din ventilationsinstallation i Uppsala.
Kontakta även oss när det är dags för din regelbundna ventilationskontroll. Vi säkerställer att ventilationen fungerar ordentligt. Den röda tråden i vår förebyggande och avhjälpande service är energioptimering.

Styr & Regler

Vi utför service och installation av styr- & reglerutrustningar. Självklart använder vi produkter med CE-märkning som garanterat uppfyller krav på miljötänk, säkerhet och kvalitet. Dessutom väljer vi utrustning och varumärken utifrån kundens bästa.

Serviceavtal

Skriv avtal om service av tekniken i din fastighet. Du kan ringa oss när fel uppkommer, men vi kan även se över Era installationer på fasta tider och säkerställa att allt fungerar som det ska. För att uppfylla dina behov skapar vi kundanpassade avtal och hjälper dig komma fram till vilken nivå av service du behöver. Genom att arbeta förebyggande genom underhåll undviker du i större grad driftstörningar, vilka leder till kostsamma reparationer.

VVS

Vi utför nyinstallation, felsökning, och reparation av alla förekommande fastighetstekniska rörinstallationer. Installerar och underhåller även vattenledningar och sanitetsledningar.

Konsulttjänster

  • Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK
  • CE-märkning
  • Underhållsplaner
  • Drift och underhåll av VVS och kylinstallationer i fastigheter
  • Projektering av värme, luftbehandling, styr & regler samt el
  • Radonutredningar och åtgärdsförslag